Zapytanie ofertowe na „Zakup samochodu dostawczego o masie całkowitej do 19 ton z zabudową kontenerową izotermiczną”