Wszystkie wpisy, których autorem jest administrator

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego na „Wykonanie monitoringu wizyjnego wokół magazynu ryb spółki „Mączka” w Tomicach”

Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe na „Wykonanie ogrodzenia wokół magazynu ryb spółki „Mączka” w Tomicach”

Zapytanie ofertowe na „Wykonanie monitoringu wizyjnego wokół magazynu ryb spółki „Mączka” w Tomicach”

Rozstrzygniecie „Zapytania ofertowego” na „Zakup samochodu dostawczego o masie całkowitej do 19 ton z zabudową kontenerową izotermiczną”

Zapytanie ofertowe na „Zakup samochodu dostawczego o masie całkowitej do 19 ton z zabudową kontenerową izotermiczną”