Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego na „Wykonanie monitoringu wizyjnego wokół magazynu ryb spółki „Mączka” w Tomicach”

Rozstrzygnięcie Zapytanie ofertowe na „Wykonanie ogrodzenia wokół magazynu ryb spółki „Mączka” w Tomicach”